Vodácký slovníček

Jazykové vybavení, bez kterého se na vodě neobejdete

Jste začínající vodáci a máte někdy pocit, že těm zkušeným vůbec nerozumíte? Nebojte se, seznámíme vás se základními výrazy, které na vodě tu a tam uslyšíte. Je dobré je znát, protože některé z nich vás při splouvání řeky mohou upozornit na něco nečekané. A to se vždycky hodí. 

Slovo

Význam slova ve vodáckém slangu

ahoj nejčastěji používaný vodácký pozdrav
bagáž, bágl vodácké vybavení na vodu i na břeh, které balíme do vodotěsných vaků nebo plastových soudků či konví (také banda, barel apod.)
blembák ochrana hlavy, přilba nebo helma pro pohyb na vodě. Táké škopek, kokos, škeble ....
bort bok lodi, boční část lodi, za kterou se nechytáme, protože nás to před zvrhnutím nezachrání, (pravobok, levobok)
brodilky vodácké boty určené do vody
buben moderní tvar jezu tvořený zvedacím bubnem pro regulaci výšky hladiny, tvarem se podobá bubnu, někdy pohyblivé, většinou nebezpečné jezy
cvaknout se převrhnout se, udělat se, chytit plaváčka či krysu, ulovit čochtana - slangových výrazů pro převržení s lodí je mnoho
čochtan obdoba cvaknutí, také však vodácký patron, čekající všude, kde je trochu naděje na cvak­nutí, bydlí ve Zlaté stoce a narodil se v hlavě Jana Wericha
deblovka kanoe pro dva, nejpoužívanější plavidlo na našich řekách
eskymák eskymácký obrat, většinou na kajaku dělaný, znamená návrat z polohy hlavou pod vodou do polohy s hlavou nad vodou, aniž opustíme loď - jedna z velmi dobrých vodáckých dovedností
háček člen posádky, ten vepředu na deblovce, který víc dře a hlásí překážky v řece, je přísně podřízen kormidelníkovi
házečka záchranný prostředek k vytahování plo­voucích, házecí pytlík obsahující plovoucí lano
hlavička, hruška horní část pádla, za kterou jej držíme a pomocí které jej ovládáme
indiánka starší typ otevřené kanoe vyztužené dřevěnými žebry
jazyk místo největší rychlosti proudu v peřeji, pře­vážně hladké hladiny, zřejmé místo pro projetí pe­řeje
jez příčná umělá stavba v řečišti, mnoha tvarů, zdroj nebezpečí (též splav, stupeň...)
kajak loď původem ze severu, dnes převážně ovládaná jedním jezdcem, ale ani dva nejsou výjim­kou; hlavní rozdíl oproti kanoi je v sezení a pádle. Pádlo má list na každé straně žerdi
kanoe loď pro jednoho, dva i více jezdců, u nás převážně pro dva; vyšší sezení oproti kajaku a pád­lo s jedním listem a hlavičkou na druhé straně žerdi
karfiol druh vyvřelé masy vody. Bývá na velkých řekách a je ne­bezpečný pro stabilitu lodi. Čím větší proud, tím větší se budou květáky tvořit. Pokud do květáku loď najede, je potřeba se z něj rychlým pádlováním dostat. (Také vývar, květák...)
kaskáda peřej s výraznými spádovými stupni na rozdíl od kataraktu, kde je spád souvislý a schodo­vitý charakter není výrazný
kohout kudrnatá vlna, vrcholek velké vlny, která se balí zpět a za­lévá loď, též zabalák, vyskytuje se ve větších peřejích nebo na konci šlajsen
kolečka pomocník pro přenášení kanoe s bagáží přes jez či přehradu (též kolejda, je možné je použít i pro kajak)
koňadra koníčkovací šňůra, provaz upevněný na špici i zádi lodě, určený k uvazování, spouštění z je­zu, přetahování a zvláště k zamotávání se do něj
kontra jeden z výrazů pro zpětný záběr
kormidelník výraz pro pána alespoň dvoumístné lodě, také kotrč, kotrčník, zadák aj.
koruna (jezu) horní hrana jezu, přes kterou přepadá voda (není-li sucho)
koza stěna šlajsny nebo vlnolam na jezu
kýl část dna lodi, která je páteří lodi. Dnes bývá nahrazován jinak, býval vnější a vnitřní, ovlivňuje řiditelnost lodi
límec lem okolo otvorů v lodích určených pro posádku, část lodě na palubě u zavře­ných lodí, kam se uchycuje krycí zástěra, tj. špricka
list (pádla) část pádla, kterou zabíráme ve vodě a tím loď poháníme či řídíme
loď plavidlem nejčastěji bývá kanoe, kajak nebo raft
loďák lodní pytel, vodotěsný vak různé velikosti na uschování věcí v suchu
loupák špatně viditelný kámen v plavební dráze, na který méně zkušená loď hravé najede
meandr ostrý zákrut řeky
měchuřina veskrze nafukovací plavidlo
navigace nikoliv plavební řád, ale kamenné zdi uzavírající koryto řeky ve městech, kde se špatné přistává a vylézá
odlomení opak přitažení, záběr směrem od lodě
olej též volej, dlouhý úsek netekoucí klidné vody, opak pe­řejí
pádlo slouží k pohonu na lodi na řece, kdo řekne „veslo“ není vodák ale blbec 
peřej tvarem koryta a překážkami daný úsek v řece, který je radostí pro vodáka; peřeje mohou být i nebezpečné
plovačka plovací vesta, nikoliv záchranná, pomá­há při plavání ve ztížených podmínkách
porcelán také porculánek, třetí v deblovce, povětšinou nepádlující, sedí uprostřed, většinou dítě
práh stupeň v řečišti, většinou skalní, schod různé výšky
pramice pevná loď pro 3-7 osob, dnes hojně na­hrazována raftem
přitáhnutí záběr pádlem směrem k boku lodi za účelem rychlého natočení přídě nebo zádě
propust vorová, štěrková, jalová - někdy místo pro projetí jezu, také šlajsna...
proudnice spojnice nejvyšších rychlostí proudu v říčním korytě, většinou táhne pod břeh
protiproud překážkou způsobený zpětný pohyb vody proti přirozenému říčnímu směru toku, bývá pod jezem, za balvanem i jinde
průtok množství vody v korytě za jednotku času
retardérka typ šlajsny, v níž je spád vody brzděn traverzami
sifon místo pod hrází jezu, kde voda proteče, ale vodák nikoli, a také místo k utonutí
singlování plavba bez háčka
singlovka jednomístná kánoe
šprajc příčná výztuha v lodi, převážné v debl ka­noích, k ní je možné přivazovat bagáž
špricka, šprajda gumová sukénka nebo zástěra uzavírající otvor do kryté lodi, pomocí které vo­dák brání vodě, aby vnikala do lodi
úchop madlo na přídi a zádi lodi
válec vodní útvar tvořící se pod některými jezy a na konci šlajsen, voda se zde pění a vrací zpět proti proudu, může zastavit a převrátit loď
vodák je člověk plavící se po řece z bodu A do bodu B, převážně v lodi, občas v řece
vodák bez lodi vodák, který plave v řece
vracák protiproud, zpětný proud, vzniká překážkou v řece
vývar též vývařiště, válec za překážkou, voda odtéká jen spo­dem - nebezpečné místo pod jezem, smrtelná past pro vodáky, takové jezy obnášíme
zadák kapitán lodi a motor lodi, řídí loď a hlavně háčka
....... můžete nám doplnit slovníček o vaše vlastní slovíčka, která vaše vodácká parta používá :) na adrese info@sundiskfamily.cz

Tak co, už si rozumíme? :)

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop