Z Malé Skály do Březiny

Prodlužte si výlet přespáním v kempu 

Plavbu můžete začít přímo od naší půjčovny lodí na Žluté Plovárně. Pokud si nevěříte na splouvání "šlajsny", začněte až pod jezem, kousek od plovárny.
Kousek pod jezem, na úrovni Boučkova statku, se k hlavnímu toku přidá ještě náhon od zdejší elektrárny a voda se tu rázem probouzí k životu. Od náhonu Vás mírný proud bude pozvolna unášet až k Penzionu Křížky. Tady můžete posedět v krásné zahradě a dát si něco dobrého z místní restaurace. Pro děti je tu velké pískoviště a prolézačky. Součástí penzionu jsou i veřejné bezbariérové toalety. 

Od penzionu pokračujete skrz ploché, ale hluboké údolí až do Rakous. V tomto úseku se řeka Jizera klikatí a protéká nádhernou krajinou plnou bukových lesů, vápencových a pískovcových skal. Za obcí Rakousy následuje samota Loužek, od níž je možné spatřit vysoko nad hladinou vody skalní vyhlídku Zdenčina skála, od její úrovně se Jizera natahuje a tok se zpomaluje. Blíží se dolánecký jez. Ještě, než k němu doplujete, potkáte cestou restauraci Zrcadlová koza. Od Zrcadlové kozy se řeka líně pohybuje až k jezu v Dolánkách. (Zde můžete navštívit Dlaskův statek - typickou ukázku pojizerského domu a zároveň skanzen lidových řemesel.)

V Dolánkách můžete využít vodácký Kemp Dolánky, přespat a druhý den v cestě pokračovat.

Jez v Dolánkách není sjízdný a musí se přenášet. Nejsnadnější je lodě přenést po pravém břehu a nastoupit pod výpustí gumového jezu. Z Dolánek řeka lehce nabírá rychlost a svižně vtéká do údolí pod rohozeckým zámkem, který se tyčí na vysoké vápencové skále. Vede tudy  naučná stezka kolem nově revitalizovaných zámeckých rybníčků. Zde se tok řeky opět zklidní a až do Turnova je řeka klidná. Nově postavený turnovský jez má pro vodáky přenášecí lávku vpravo (u rybí propustě). Na stejném břehu více než sto let stojí továrna Juta, která vyráběla motouzy a dnes se specializuje na výrobu netkaných materiálů a izolací.

Od jezu voda svižně odtéká směrem k Přepeřím. Asi 700 metrů za turnovským železničním mostem přitéká zleva říčka Libuňka. Od tohoto místa se řeka klidní a protéká rovinatou krajinou. Vodní dílo v Přepeřích nedovoluje splutí a je nutné jej přenášet. Nejlépe se lodě přenáší po levé straně. Pod jezem je příjemné nastupování díky dlouhé rampě pozvolna sestupující do vody. V Přepeřích u jezu je i malý rekreační areál s občerstvením.

Úsek od jezu je hodně kamenitý. Po připojení náhonu se ale situace zlepší a Jizera opět vesele odtéká směrem do Ploukonic a Příšovic. Rovinatá krajina umožňuje rozhlížet se do kraje. Na levé straně se zvedá kopcovitý zalesněný pás hruboskalských skalních měst. A na obzoru směrem k jihu je možné zahlédnout útesy Příhrazských skal spolu s Drábskými světničkami.

Plavba pokračuje kolem Velkého a Malého Písečáku. Jsou to zaplavené pískové lomy a nyní slouží pro rekreaci. U "Písečáku" je kemp, kde se můžete utábořit.

Od malého mostu přes Jizeru, který spojuje obce Příšovice a Ploukonice, se Jizera opět zklidní a čeká vás pohodová plavba až k jezu ve Svijanech. Zde končíte.

Než naložíme lodě, můžete si dojít do restaurace u pivovaru Svijany nebo navštívit značkový obchod Svijany.

Svijanský jez se přenáší vlevo. Od něj pokračuje dlouhý úsek plavby po klidné řece. U jezu v Březině plavba končí. Odtud se můžete vydat na průzkum vesnice. Z Březiny je také nádherný výhled na Drábské světničky. Návrat na Malou Skálu je možný buď vlakem, nebo Vám přivezeme Vaše kola a můžete odtud podniknout výlet do nitra Českého ráje.


rezervace


Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop