Z Malé Skály do Svijan

Proplujte kolem zámku až k vyhlášenému pivovaru

Plavbu můžete začít přímo od naší půjčovny lodí nad jezem, a nebo pokud si příliš nevěříte při splouvání "šlajsny", začít plavbu pod ním. Lodě se přenášejí po pravé straně přes ostrov.

Malý kousek pod jezem, na úrovní Boučkova statku, se k hlavnímu toku přidá ještě náhon od zdejší elektrárny a voda se tu rázem probouzí k životu. Od náhonu Vás mírný proud bude pozvolna unášet až k Penzionu a hospůdce Křížky. Restaurace nabízí hotová jídla a nápoje. Pro děti je v zahradě pískoviště a prolézačky. Součástí penzionu jsou i veřejné bezbariérové toalety. 

Od penzionu plavba pokračuje skrz ploché, ale hluboké údolí až do Rakous. V tomto úseku se řeka Jizera klikatí v obrovských zatáčkách a protéká nádhernou krajinou plnou bukových lesů, vápencových a pískovcových skal. Za obcí Rakousy následuje samota Loužek od níž je možné spatřit vysoko nad hladinou vody skalní vyhlídku Zdenčina skála od její úrovně se Jizera natahuje a tok zpomaluje. Blíží se dolánecký jez. Ještě než k němu doplujete, potkáte cestou legendární restauraci Zrcadlová koza. Od Zrcadlové kozy se řeka líně pohybuje až k jezu v Dolánkách. (Zde můžete navštívit Dlaskův statek - typickou ukázku pojizerského domu a zároveň skanzen lidových řemesel.)

Jez v Dolánkách není sjízdný a musí se přenášet. Nejsnadnější je lodě přenést po pravém břehu a nastoupit pod výpustí gumového jezu. Z Dolánek řeka lehce nabírá rychlost a svižně vtéká do údolí pod rohozeckým zámkem.  Pod zámkem Hrubý Rohozec, který se tyčí na vysoké vápencové skále, je naučná stezka kolem nově revitalizovaných zámeckých rybníčků. V zatáčce pod zámkem se tok řeky opět zklidní a až do Turnova je řeka klidná. Nově postavený turnovský jez má pro vodáky přenášecí lávku vpravo (u rybí propustě). Na stejném břehu více než sto let stojí továrna Juta, která vyráběla motouzy a dnes se specializuje na výrobu netkaných materiálů a izolací.

Od jezu voda svižně odtéká směrem k Přepeřím. Asi 700 metrů za turnovským železničním mostem přitéká zleva říčka Libuňka. Od tohoto místa se řeka klidní a protéká rovinatou krajinou. Vodní dílo v Přepeřích nedovoluje splutí a je nutné jej přenášet. Nejlépe se lodě přenáší po levé straně. Pod jezem je příjemné nastupování díky dlouhé rampě pozvolna sestupující do vody. V Přepeřích u jezu je i malý rekreační areál s občerstvením.

Úsek od jezu je hodně kamenitý. Po připojení náhonu se ale situace zlepší a Jizera opět vesele odtéká směrem do Ploukonic a Příšovic. Rovinatá krajina umožňuje rozhlížet se do kraje. Na levé straně se zvedá kopcovitý zalesněný pás hruboskalských skalních měst. A na obzoru směrem k jihu je možné zahlédnout útesy Příhrazských skal spolu s Drábskými světničkami.

Plavba pokračuje kolem Velkého a Malého Písečáku. Jsou to zaplavené pískové lomy a nyní slouží pro rekreaci. U "Písečáku" je kemp a občerstvení s toaletami. Od malého mostu přes Jizeru, který spojuje obce Příšovice a Ploukonice se Jizera opět zklidní a čeká Vás klidná plavba až k jezu ve Svijanech. Zde plavba končí než naložíme lodě, můžete si dojít do restaurace u pivovaru Svijany na jídlo a nebo navštívit značkový obchod Svijany a nakoupit si zásoby zdejšího výborného piva.


rezervace

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop