Ze Spálova do Dolánek

Plujte od soutoku Jizery s Kamenicí 

Plavba ze Spálova začíná pod soutokem řeky Jizery s Kamenicí. Po pár metrech je malý vodácký areál s tábořištěm "Paraplíčko", který slouží jako tréninkové místo slalomářů. Odtud plavba pokračuje úzkým zalesněným údolím do Železného Brodu, kde je možné při dobrém stavu vody proplout propustí stavidla (pro zkušenější vodáky), v případě, že nechcete proplouvat nebo je stavidlo zavřené, lodě se přenáší po levé straně. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce náhonu a výstavba moderní vodní elektrárny, která značnou část vody odvádí z hlavního koryta. Proto je lepší tento úsek splouvat v jarních měsících nebo při vyšším stavu vody (ČHMÚ)

Jizera Paraplíčko

Ze Železného Brodu pokračuje Jizera svižným tempem až k jezu ve Splzově. Údolí Jizery je zde opět úzké a okolní strmé srázy jsou hustě zalesněné. Jez není při normálním stavu vody sjízdný a hlavní koryto Jizery již dlouhodobě nedovoluje splouvat řeku od jezu dolů. Pro plavbu se musí využívat náhon k elektrárně v Líšném. V této malé obci se nachází naše základna s občerstvením, s půjčovnou lodí a koloběžek - Galerka Líšný. Úsek z Líšného na Malou Skálu je krátký a svižný. Nad maloskalským jezem je Žlutá plovárna s naší největší půjčovnou lodí a koloběžek, s lanovým centrem a občerstvením. Tady můžete zakotvit a nabrat síly pro splutí až do Dolánek u Turnova. 

Malý kousek pod maloskalským jezem, na úrovní Boučkova statku, se k hlavnímu toku přidá ještě náhon od zdejší elektrárny a voda se tu rázem probouzí k životu. Mírný proud vás ponese k Penzionu Křížky. Je zde restaurace, veliké pískoviště a prolézačky i veřejné bezbariérové toalety. Vodáci mohou kotvit na pravé straně za mostem.

Od penzionu plavba pokračuje skrz ploché, ale hluboké údolí až do Rakous. V tomto úseku se řeka Jizera klikatí v obrovských zatáčkách a protéká nádhernou krajinou plnou bukových lesů, vápencových a pískovcových skal. Za obcí Rakousy následuje samota Loužek, od níž je možné spatřit vysoko nad hladinou vody skalní vyhlídku Zdenčina skála

Od úrovně Zdenčiny skály se Jizera natahuje a tok zpomaluje. Blíží se dolánecký jez. Ještě, než k němu doplujete, potkáte cestou restauraci Zrcadlová koza. Od Zrcadlové kozy se řeka líně pohybuje až k jezu v Dolánkách, kde zakotvíte na pravé straně. Zde plavba končí, Váš výlet ale nemusí. Areál Dolánek nabízí stanování ve vodáckém kempu nebo možnost vypůjčit si v našem infocentru koloběžku a vrátit se na Malou Skálu po cyklostezce Greenway Jizera. Před vypůjčením koloběžek ještě můžete navštívit Dlaskův statek - typická ukázka pojizerského domu a skanzen lidových řemesel.


rezervace

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop